สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

[อบต.แม่คะ] ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

อบต.แม่คะร่วมใจ เดินขบวนต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ นำโดย ร้อยตำรวจโท สมศักดิ์ ใจสม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ทีมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานที่ว่าการอำเภอฝาง ซึ่งมีทุกส่วนงานราชการ เทศบาล/อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน สถาบันการศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 


แสดงความคิดเห็น