สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


[อบต.แม่คะ] กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะ ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมโดยพร้อมเพียง


แสดงความคิดเห็น