สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.เวียง ออกหน่วยเคลื่อนที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้พิการรายใหม่ ตามโครงการตำบลเวียงรวมใจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปี 2566

วันที่ 4 – 8  กันยายน 2566 นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ส.อบต. ร่วมกับ ผู้ช่วยใหญ่บ้าน ตำบลเวียง และ อสม. ออกหน่วยเคลื่อนที่เยี่ยมบ้านผู้พิการและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ผู้พิการรายใหม่ ตามโครงการตำบลเวียงรวมใจ ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ประจำปี 2566 ในพื้นที่ อบต.เวียง


แสดงความคิดเห็น