สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.เวียง ส่งมอบถุงยังชีพแก่ผู้นำหมู่บ้าน ส่งต่อให้แก่ผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อควบคุมโรคโควิด -19 ในพื้นที่


แสดงความคิดเห็น