สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.เวียง ร่วมส่งมอบบ้านให้แก่คนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 หัวหน้ากองงานและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วมด้วยกำนันตำบลเวียง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และสมาชิกสภาอบต.เวียง หมู่ที่ 6 บ้านสันทรายคองน้อย ส่งมอบบ้านให้แก่คนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2565


แสดงความคิดเห็น