สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.เวียง มอบกระเบื้องมุงหลังคาให้กับประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จากเหตุพายุฤดูร้อน เมื่่อคืนวันที่ 13 มี.ค. 2565


แสดงความคิดเห็น