สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.เวียง จัดโครงการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และ อสม. ประจำหน่วยเลือกตั้ง

28 มิ.ย. 2565 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ดำเนินการจัดการอบรม โครงการ อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และ อสม. ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ภายใต้โครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง พ.ศ. 2565)โดย นายเจษนิพิฐ รอบคอบ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ อบต.เวียง พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนพล ธนธารีนนท์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.เวียงร่วมเปิดการอบรม โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่และนายภาสกร หม้อกรอง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ทต.แม่อาย ถ่ายทอดความรู้และแนวทางปฏิบัติให้ กปน.ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีมาตรฐานเดียวกัน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล และสนามกีฬาหญ้าเทียม อบต.เวียง


แสดงความคิดเห็น