สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.เวียง จัดโครงการอบต.เวียงพบประชาชน และโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่่ ประจำปี 2565

วันที่ 11 เพฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. อบต.เวียง โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกกองงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการ อบต.พบประชาชน ประจำปี 2565 และ โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 พื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ หมู่ที่ 6 ,9 ,11 ,12 , 15 ,16 และหมู่ที่ 17 ตำบลเวียง ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าสะแล หมู่ที่ 11 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี


แสดงความคิดเห็น