สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.เวียง จัดโครงการรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษเพื่อลดภาวะโลกร้อน

28 มี.ค. 2565  อบต.เวียง โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด และพนักงาน เจ้าหน้าที่ทุกกองงาน ร่วมกันทำกิจกรรม “โครงการรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษเพื่อลดภาวะโลกร้อน” เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษ พร้อมแจกแผ่นพับให้ความรู้ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้าน เขตรับผิดชอบ อบต.เวียง 20 หมู่บ้าน


แสดงความคิดเห็น