สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.เวียง จัดกิจกรรม “ปลูกปักรักษ์สมุนไพร” ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง นำโดย นางสาววราภรณ์ พรหมสุวรรณ์ นายก อบต.เวียง พร้อมด้วย นายนบพิงค์ พรหมวงศ์ รองนายกฯ และ พนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ร่วม “กิจกรรม ปลูกปักรักษ์สมุนไพร” ตามโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สวนสมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

 

 

 

 

 


แสดงความคิดเห็น