สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น แก้ไขปัญหาดินสไลด์ปิดเส้นทางบ้านหนองเต่า – บ้านขอบด้ง

15 กันยายน 2564 นายการุณ รัตนธรรม นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายสุทธิพร สุภา เลขานุการสภา อบต.ม่อนปิ่น นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ปลัด อบต.ม่อนปิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการแก้ไขปัญหาดินสไลด์ทับปิดเส้นทางบ้านหนองเต่า – บ้านขอบด้ง เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ถนน


แสดงความคิดเห็น