สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

{อบต.ม่อนปิ่น} เร่งฟื้นฟูขุดลอกลำน้ำ เพื่อขยายช่องทางน้ำ รองรับปริมาณน้ำฝนในฤดูน้ำหลาก

อบต.ม่อนปิ่น โดย นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ฯ พร้อมด้วย นายอธิป ภัทรบรรพต นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ นายวรเชษฐ์ เดชพงษ์วรานนท์ ปลัด อบต.ฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่อนปิ่น และหน่วยงานทุกภาคส่วน เร่งฟื้นฟูขุดลอกลำน้ำ เพื่อขยายช่องทางน้ำ รองรับปริมาณน้ำฝนในฤดูน้ำหลาก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมที่อยู่อาศัยและพื้นที่การเกษตรของประชาชนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น