สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

{อบต.ม่อนปิ่น} เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชาติพันธุ์ลาหู่ บ้านป่าคา

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับ ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก รร.ตชด.อาโอยาม่า รพสต.บ้านม่วงชุม เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชาติพันธุ์ลาหู่ บ้านป่าคา เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการในการรับรู้บทบาทของกลุ่มและการบริหารจัดการตนเอง ในการเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน อันจะสร้างสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และสามารถบริหารจัดการตนเองได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชุม ให้เกิดความยั่งยืน และสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้ โดยมี นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านป่าคา หมู่ที่ 11 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น