สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

{อบต.ม่อนปิ่น} เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และ พิธีวางพวงมาลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายปรีชา ศิรินาม ปลัดอำเภอฝาง  รักษาราชการแทนนายอำเภอฝาง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลเจ้าฝาง ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 


แสดงความคิดเห็น