สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมกควันและไฟป่า

อบต.ม่อนปิ่น เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ในการงดเผาในที่โล่งแจ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 เมษายน 2565 ณ เทศบาลตำบลสันทราย


แสดงความคิดเห็น