สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙ วันชาติ และวันพ่อ แห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแสดงแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.ม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.ม่อนปิ่น นางสาวจิรภัทร ศรีใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายวสันต์ ศรีสนอง นิติกรชำนาญการ เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ช่วงเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. มีพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เวลา เวลา ๐๘.๓๐ น. ประกอบพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเวลา ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยนำจิตอาสาพระราชทาน ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า และทาสี ณ ที่ว่าการอำเภอฝาง


แสดงความคิดเห็น