สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


: อบต.ม่อนปิ่น : เข้ารับการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ปี 2566

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายอำเภอฝาง หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านม่อนปิ่นหมู่3 ตลอดจนภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ประชาชนบ้านม่อนปิ่น ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่อนปิ่น พร้อมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม ตลอดจนเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่อนปิ่น ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านม่อนปิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น