สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปี 2564 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น