สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น สำรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในตำบล

นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น มอบหมายให้ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายก อบต.ฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น