สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น สำรวจพื้นที่ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านตำบลม่อนปิ่น

นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น มอบหมายให้ นายอธิป ภัทรบรรพต รองนายกฯ อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น สำรวจพื้นที่ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับ หน่วย นปค.32 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง


แสดงความคิดเห็น