สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น สำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนถนนสายหลักตำบลม่อนปิ่น

นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง หมวดบำรุงทางหลวงชนบทฝาง ดำเนินการสำรวจพื้นที่จุดเสี่ยงอุบัติเหตุบนนถนนสายหลักตำบลม่อนปิ่น เพื่อดำเนินการแก้ไขและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์


แสดงความคิดเห็น