สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น สนับสนุนงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยบ้านเปียงกอก ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการสนับสนุนงานบริการช่วยเหลือทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ บ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัย จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ณ บ้านเปียงกอก ม.6 ต.โป่งน้ำร้อน


แสดงความคิดเห็น