สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น สนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เสี่ยงระบาดของโรคโควิด

งานสาธารณสุข ฯ และ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการเข้าสนับสนุนการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เสี่ยงระบาดของโรคโควิด – 19 และสนับสนุนอาหาร น้ำดื่มสะอาด เพื่อช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น