สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


{อบต.ม่อนปิ่น} ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัย

อบต.ม่อนปิ่น โดย นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ฯ พร้อมด้วย นายอธิป ภัทรบรรพต นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกฯ นายสวัสดิ์ สุกิน เลขานายกฯ นายณัฏฐพล รินแก้ว ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ม่อนปิ่น หน่วยงานทุกภาคส่วน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและเข้าช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย เนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนัก จึงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก เข้าท่วมที่อยู่อาศัยและการเกษตรในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ในเบื้องต้นได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น และเข้าทำความสะอาดในพื้นที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน

 


แสดงความคิดเห็น