สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ลงพื้นที่ช่วยเหลือหมู่บ้านที่ประสบเหตุวาตภัยในตำบลม่อนปิ่น

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอฝางร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น และฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่หมู่บ้านที่ประสบเหตุวาตภัย ในตำบลม่อนปิ่น
ประกอบด้วย บ้านม่อนปิ่นเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านป่าฮิ้น หมู่ที่ 4 บ้านเวียงหวาย (บ้านห้วยหมากเลี่ยม) หมู่ที่ 9 บ้านป่าคา หมู่ที่ 11 บ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ 12 และบ้านเด่นชัย หมู่ที่ 13 รวม 196 หลังคาเรือน เพื่อประเมินความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือ เป็นลำดับต่อไป

แสดงความคิดเห็น