สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของโรค

9 กรกฏาคม 2564 นายการุณ รัตนธรรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น มอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน แก่ตัวแทนฝ่ายปกครองเพื่อนำไปแจกจ่ายเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐาน พร้อมทั้งแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจัดซื้ออาหาร และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรคโควิด 19 ในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น