สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


{อบต.ม่อนปิ่น} ประชุมส่วนราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 2/2565

นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับตำบลม่อนปิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 2 / 2565 โดยร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมลอยกระทง แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในปี 2566 สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565 และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการในแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น