สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 10/2565

นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น รพสต.บ้านม่อนปิ่น/บ้านม่วงชุม โรงพยาบาลฝาง สาธารณสุขอำเภอฝาง ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 10 เพื่อรายงานสถานการณ์วางแผนในการรับมือกับจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มสูงขึ้น และพิจารณาหลักเกณฑ์การช่วยเหลือแก่ผู้กักตัว ศูนย์ CI และ HI ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น