สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำตำบลม่อนปิ่น

7 มกราคม 2565 นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผุ้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ม่อนปิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น รพสต.บ้านม่อนปิ่น – บ้านม่วงชุม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำตำบลม่อนปิ่น ครั้งที่ 9 เพื่อหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น