สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


{อบต.ม่อนปิ่น} ต้อนรับคณะตรวจติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเป้าหมายขยายผลร้อยใจรักษ์ หมู่14

งานพัฒนาชุมชน อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายธนกฤต ไชยสาร ปลัดอำเภอฝาง มูลนิธิปิดทองหลังพระ ต้อนรับคณะผู้แทนปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในการตรวจติดตามการดำเนินงานของหมู่บ้านเป้าหมายขยายผลร้อยใจรักษ์ บ้านขอบด้ง นอแล หมู่ที่ 14 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมชาวเขา บ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น