สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ติดตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฝางร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) สำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น