สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


{อบต.ม่อนปิ่น} ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกไม้ผลยืนต้น บ้านขอบด้ง ต.ม่อนปิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน – ผู้ใหญ่บ้านตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับมูลนิธิโครงการปิดทองหลังพระ ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดการเผา ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านขอบด้ง ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น