สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่สูง

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น โดย นายการุณ รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายทักษิณ นิติกุลวรรักษ์ รองนายก อบต.ม่อนปิ่น นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่สูง ตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ (โครงการปิดทองหลังพระ) มอบต้นกล้าพันธุ์ต้นอโวคาโด เพื่อส่งเสริมอาชีพเก็บเกี่ยวผลผลิตสร้างเป็นรายได้ในครัวเรือน ณ หมู่บ้านขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์บ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14 และบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น