สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจป้องกันสถานการณ์โรคซึมเศร้าตำบลม่อนปิ่น

สภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจป้องกันสถานการณ์โรคซึมเศร้าตำบลม่อนปิ่น กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาโรคซึมเศร้า จึงได้จัดทำโครงการเยาวชนวัยใสร่วมใจป้องกันสถานการณ์โรคซึมเศร้า วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กและเยาวชนตำบลม่อนปิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าและรู้วิธีป้องกันตัวเองได้อย่างถูกวิธี เพื่อลดภาวะโรคซึมเศร้า และเพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ในการอบรมไปเผยแพร่ให้กับคนในครอบครัวและชุมชนได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น