สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

{อบต.ม่อนปิ่น} ดำเนินโครงการ อบต.ม่อนปิ่น พบประชาชน ประจำปี 2565

นายบุญทา จันทรา นายกอบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่อนปิ่น / บ้านม่วงชุม ดำเนินโครงการ อบต.ม่อนปิ่น พบประชาชน ประจำปี 2565 ณ ศาลาประชาคมของหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น เพื่อพบปะประชาชนรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งให้บริการรับชำระภาษี รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ รับปรึกษาปัญหาด้านสวัสดิการสังคม ระหว่างวันที่ 5 – 22 กรกฎาคม 2565


แสดงความคิดเห็น