สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกู้ชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลฝาง (กู้ชีพสัญจร)

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกู้ชีพในเครือข่ายโรงพยาบาลฝาง (กู้ชีพสัญจร) ครั้งที่ 08/2565 โดยดำเนินการสรุปการประชุมกู้ชีพสัญจร ครั้งที่ 7 ณ เทศบาลแม่ข่า อำเภอฝาง ชี้แจงเอกสารอบรม EMP เปิดระบบแสดงความจำนงอบรมหลักสูตรเพื่อการเปลี่ยนผ่าน (ระดับพนักงานฉุกเฉินการแพทย์) เชิญประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินตนเองของหน่วยปฏิบัติการทุกระดับ TEMSA และทบทวน Case ที่มีปัญหา โดยมี นายบุญทาจันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย นายรังสรรค์ ฉัตรชัยกิจขจร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น