สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านป่าคา หมู่ที่ 11 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง

นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านป่าคา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ก่อให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ณ บ้านป่าคา หมู่ที่ 11 ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น