สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น บูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ดำเนินโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 โดยมีนายสวัสดิ์ สุกิน เลขานุการนายก อบต.ม่อนปิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยกเขตเหนือ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อบริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ณ ที่ทำการ อบจ.เชียงใหม่ ส่วนแยกเขตเหนือ


แสดงความคิดเห็น