สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินโครงการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปี 2565 บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15

17 มกราคม 2565 นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ฝ่ายปกครองตำบลม่อนปิ่น มูลนิธิปิดทองหลังพระ อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก และกรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินโครงการประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ครั้งที่ 1 พ.ศ.2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


แสดงความคิดเห็น