สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินพิธีส่งมอบเตาเผาขยะปลอดมลพิษให้แก่หมู่บ้านบริหารจัดการขยะครบวงจรต้นแบบ

นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาหมู่ที่ 8 และคณะกรรมการตรวจรับ รับมอบเตาเผาขยะปลอดมลพิษ ให้แก่หมู่บ้านบริหารจัดการขยะครบวงจรต้นแบบบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ต.ม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น