สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

นายการุณ รัตนธรรม นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบต.ม่อนปิ่น นายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.ม่อนปิ่น ข้าราชการ พนักงาน อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 104 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าฯในรัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น