สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินกิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

9 กันยายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น บูรณาการร่วมกับ โรงพยาบาลฝาง ดำเนินกิจกรรมออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดเตรียมและเอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับหน่วยบริการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลฝาง ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เข็มที่ 2 ให้กับประชาชนที่เข้าการฉีดวัคซีน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ในเบื้องต้นไม่พบผู้ที่มีอาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใด


แสดงความคิดเห็น