สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการรับสมัครผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายก อบต.ม่อนปิ่น

ประมวลภาพการรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการเลือกตั้ง เข้าเป็น สมาชิกสภาและนายก องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ระหว่างวันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564  โดยมีนายชัยณรงค์ ใจแปง รองปลัด อบต.รักษาราชการแทนปลัด อบต.ม่อนปิ่น ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.ม่อนปิ่น เป็น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น