สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงและผู้ติดเชื้อโรคโควิด – 19 ในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น

นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร มอบถุงยังชีพโดยได้รับความอนุเคราะห์ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เครื่องอุปโภคบริโภค จากวัดสุวรรณาราม (ม่อนปิ่น) และ วัดคงคานิมิต (แม่มาว) แก่ตัวแทนชุมชน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สัมผัสเสี่ยงและผู้ติดเชื้อโรคโควิด – 19 ในพื้นที่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 และ บ้านม่วงชุม หมู่ที่ 10 พร้อมทั้งร่วมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด


แสดงความคิดเห็น