สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมหารือมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ประจำปี 2565

10 มิถุนายน 2565 อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมหารือมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อรับมือกับสถานการณ์กรณีเกิดโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในพื้นที่ การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการหมู่บ้าน แผนป้องกันปัญหากรณีเกิดโรคติดต่อหรือโรคระบาดในพื้นที่ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อที่แพร่ระบาดในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น