สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมหารือการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

อบต.ม่อนปิ่น ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมหารือการจัดกิจกรรมตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติมหากุศลเวชสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา และพิธีถวายเทียนพรรษามหากุศลตำบลม่อนปิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อหารือกำหนดจัดงานโครงการประเพณีตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติมหากุศลเวชสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ และพิธีถวายเทียนพรรษามหากุศลตำบลม่อนปิ่น วันอังคารที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น