สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4/2565

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณา / อนุมัติโครงการที่ขอรับงบประมาณ ฯ สนับสนุนจากกองทุนฯ โดยแบ่งเป็น ประเภทที่ 1 จำนวน 1 โครงการ ประเภทที่ 2 จำนวน 12 โครงการ ประเภทที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ณ ห้องประชุมสภา อบต.ม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น