สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมส่วนราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น คร้วที่ 1 / 2565

9 พฤษภาคม 2565 นายบุญทา จันทรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับตำบลม่อนปิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 1 / 2565 โดยแจ้งความเป็นมาของการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น แนะนำข้าราชการมาปฏิบัติงานในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการในแต่ละหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันของหน่วยงานราชการในพื้นที่ตำบลม่อนปิ่น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น