สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่


อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายบุญทา จันทรา นายก อบต.ม่อนปิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา อบต.ม่อนปิ่น และคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพตำบลม่อนปิ่น เข้าร่วมประชุมสนับสนุนกลไกการมีส่วนร่วมในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาหรือสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุน อปท. (กำกับติดตามการดำเนินงาน กปท.ครั้งที่ 1) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่อง แนวทางการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การดำเนินงาน กปท. และคืนข้อมูล ผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น