สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดเชียงใหม่

 

อบต.ม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมสภาสมัย วิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564

28 ธันวาคม 2564 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น ดำเนินการประชุมสภาสมัย วิสามัญที่ 3 ประจำปี 2564
และดำเนินการให้นายบุญทา จันทรา แถลงนโยบายต่อสภาฯ ก่อนเข้ารับการปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น


แสดงความคิดเห็น